First Class Support

We're here if you need help


Sydweb`s Webbhotellhotell ingår det alltid spam filter, Vi använder oss av följande metoder.


Sender Policy Framework (SPF).


Sender Policy Framework (SPF), eller Sender Permitted From som var det ursprungliga namnet, är en metod för att förhindra att e-post skickas med förfalskade domännamn i avsändaradressen. Med förfalskad menas här att domänen visserligen existerar men att avsändaren använder någon annan adress än sin egen som avsändaradress. Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), standardprotokollet på Internet för att skicka e-post, gör det möjligt att skicka meddelanden med valfri domän som avsändaradress. SPF ger domänägaren möjlighet att i DNS publicera en policy, i vilken anges från vilka datoradresser e-post från domänen ska härstamma. När en mottagande e-postserver tar emot ett meddelande kontrollerar den mot SPF-informationen i DNS hur policyn ser ut. Om meddelandet kommer från en sändande server som inte är publicerad i policyn är detta en indikation för den mottagande servern om att något kanske inte står rätt till. Denna kan då utifrån denna information avgöra meddelandets vidare öde, till exempel genom att inte ta emot meddelandet eller att sortera det som skräppost. SPF-standarden omfattar inte vad som händer med meddelanden som fallerar en SPF-validering. SPF publiceras som ett TXT-record i DNS.


Greylisting.


Hur ett e-postmeddelande förs över från en dator till nästa på vägen mellan sändare och mottagare finns specificerat i ett standarddokument som heter RFC 5321 (äldre motsvarande standarder är RFC 821 och RFC 2821). Där står det bland annat hur en e-postserver eller e-postprogram ska bära sig åt om meddelandet inte kan levereras omedelbart (stycke 4.5.4.1). Den ska vänta och försöka igen senare. Att hålla meddelanden i kö och vänta på att de ska gå att skicka på nytt är acceptabelt för persondatorer som bara hanterar ett fåtal brev åt gången eller för dedicerade servrar som ägnar hela sin kapacitet åt att hantera e-post. Det är däremot mycket svårare för bottar och virus som måste klara sig på minimala resurser för att kunna arbeta oupptäckta..


URL svartlistad.


Skannar innehållet i meddelanden när de tas emot och kan avgöra om innehållet i meddelandena innehåller anstöt webbadresser genom att leta upp sin IP-adress mot DNS svartlista leverantörer


Aktivt Arbete.


Vi på Sydweb jobbar aktivt för att förhindra att våra webtjänster och kunder får en massa spam i deras epost, Vi har som mål att alla på vårt Webbhotell ska vara spam fria. Dock är det slutanvändarna som måste vara nog med att inte Klicka på alla mail, Specielt inte klicka på avregistrerar, Då detta bara bekräfta att mail adressen är i bruk och de resulterar i ännu mer spam.
Powered by WHMCompleteSolution

Språk:
Copyright © 2018 - Ystad IT-Support AB - All Rights Reserved